Warecki & Warecki 

... pomagamy ludziom rosnąć ...

Oferta


Warsztat z efektywnego uczenia się – czyli jak się uczyć by się nauczyć

Wprowadzenie:

Często obserwujemy jak nasze dzieci siedzą godzinami nad książkami, uczą się , a później przynoszą złe oceny. Kogo to wina? Przecież siedział/a nad nauką. Jednak to nie wystarcza. Większość dzieci nie wie jak się efektywnie i szybko uczyć. Ich rodzice często przykładają większa rolę do większej ilości czasu spędzonego nad ksiązką niż nad efektem końcowym, czyli co tak naprawdę zostało z tej nauki w głowie dziecka.

Mój warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z technikami efektywnego uczenia się oraz wdrożenia ich we własną edukację.

Cel warsztatu:

Zapoznanie uczestników ze sposobami efektywnego uczenia się poprzez wiedzę teoretyczną i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Uczestnicy:

6-10 osób, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz licealnej

Ogólne założenia:

¨      zapoznanie uczestników z technikami efektywnego uczenia się

¨      praktyczne zastosowanie technik efektywnego uczenia się

Treść zajęć:

  1. Co należy zrobić aby siebie samego namówić do pracy i nauki?
  1. Indywidualny sposób przetwarzania informacji.

     3.  Co to jest metoda wstępnego schematu?

     4. Co to  jest uczenie się obupolkulowe /mapping/?

     5. Co to jest usystematyzowany przegląd?

     6. Techniki zadawania pytań

     7. Co to jest uczenie się przez współpracę?

     8. Co to jest świadoma refleksja?

     9. Jak umiejętnie powtarzać?     

    10. Co to znaczy użyć zmysłów, co to znaczy nowe spojrzenie?

    11. Co to jest wyobraźnia i na co jest komu potrzebna?

    12.  Użycie metafory

    13. Zalety stosowania analogii

    14. Stosowanie wielości inteligencji. Co to są różne inteligencje?

    15. Stres

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia maja przede wszystkim charakter praktyczny i warsztatowy dla tego akcent jest położony na praktyczne zdobycie umiejętności i ograniczenie teorii do niezbędnego minimum.

Warsztaty obejmują:

  •      Miniwykłady
  •      Dyskusje grupowe
  •      Ćwiczenia i  zajęcia praktyczne
  •      Testy (dotyczące samowiedzy)

 

Czas trwania warsztatu  osiem bloków po 1,5h, lub cztery bloki po 3h

 

 

Ocena efektów:

Każdy cykl zajęć posiada możliwość oceny efektów i skutków dlatego w czasie jego trwania i po jego zakończeniu monitorowane będą efekty uzyskiwane przez uczestników.

Dotyczyło to będzie wiedzy teoretycznej i  praktycznej.

Narzędzia:

¨      Testy wiedzy

¨      Kwestionariusze przebiegu zajęć

¨      Ocena umiejętności praktycznych

Prowadząca:

Hanna Warecka absolwentka psychologii społecznej, zakończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Przeprowadziła warsztat na temat wypalenia zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Dodatkowo przeprowadziła szkolenie z zakresu manipulacji na Dniach negocjacji w Poznaniu.

 

Cena warsztatu:

Do uzgodnienia